Кара-Алма айыл өкмөтнүн айылдык кеңешинин токтомдору  
Кара-Алма айыл окмотунун расмий сайты

Сайт бөлүктөрү

Жарыя

Урматтуу Кара-Алма айыл өкмөтүнүн тургундары!
Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын коомдук кабылдамасы тарабынан жарандарды кабыл алуу убактылуу өзгөргөнүнө байланыштуу
03748 5-00-75
ишеним телефону иштеп жатат.
(Райондун аймагындагы санитардык-эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу).

Кара-Алма айылдык Кеңешинин токтомдору

Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын I сессиясынын №1 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын I сессиясынын №2 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын I сессиясынын №3 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын I сессиясынын №4 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын II сессиясынын №1 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын III сессиясынын №1 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын III сессиясынын №2 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын IV сессиясынын №1 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын IV сессиясынын №2 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын V сессиясынын №1 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын V сессиясынын №2 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын V сессиясынын №3 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын VI сессиясынын №1 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын VII сессиясынын №1 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын VII сессиясынын №2 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын VIII сессиясынын №1 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын IX сессиясынын №1 токтому
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. I сесс. №1 токтому (Жарыя-н күнү-23/04/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. II сесс. №1 токтому (Жарыя-н күнү-23/04/2018)
Жогорудагы №1 токтомдун тиркемеси (Жарыяланган куну - 23/04/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. III сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-24/09/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. III сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-24/09/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. III сесс. №3 токтому (Жарыял-н күнү-24/09/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. III сесс. №4 токтому (Жарыял-н күнү-24/09/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. IV сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-24/09/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. IV сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-24/09/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. V сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-24/09/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. VI сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. VI сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. VI сесс. №3 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. VI с.№3 т.тиркемеси (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. VII сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-27/11/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. VII сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-27/11/2018)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. VIII сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Жогорудагы VIII сессиянын №1 токтомунун тиркемеси (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. VIII сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. VIII сесс. №3 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2018-ж. VIII сесс. №4 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. I сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. I сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. I сесс. №3 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. I сесс. №4 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. I сесс. №5 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Жогорудагы токтомдун тиркемеси (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. II сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. II сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. III сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. III сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-20/05/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. IV сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-11/07/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. IV сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-11/07/2019)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. IV сесс. №3 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. V сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. VI сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. VI сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2019-ж. VI сесс. №3 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2020-ж. I сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Жогорудагы №1 токтомдун тиркемеси (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2020-ж. I сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2020-ж. I сесс. №3 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2020-ж. II сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2020-ж. II сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2020-ж. III сесс. №1 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2020-ж. III сесс. №2 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2020-ж. III сесс. №3 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2020-ж. III сесс. №4 токтому (Жарыял-н күнү-27/05/2020)
Кара-Алма айылдык Кеңешинин VII чак-нын 2020-ж. IV сесс. №1 токтому (Жарыял. күнү-27/05/2020)


Курс валют

Погода в Кыргызстане